محصولات

لباس و شلوار نینجا - شماره 2 کوچکسال


۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 3 کوچکسال


۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 4 کوچکسال


۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 1 بزرگسال


۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 2 بزرگسال


۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 3 بزرگسال


۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 4 بزرگسال


۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کفش نینجا ایرانی اعلاء (جیکا تابی)


۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
شلوار هاکاما


۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
زنجیر رزمی معمولی


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کلت پلاستیکی آموزشی


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کیف کلت پلاستیکی


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کیف چاقو پلاستیکی


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
آرم پشت لباس نینجوتسو


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کمربند رزمی معمولی (اوبی)


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کمربند رزمی اعلاء (اوبی)


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
نقاب (ماسک) نینجا چهار گوش


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
نقاب ( ماسک ) پلیسی ، نوپو


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
هد بند نینجا (هاچی ماکی)


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
ساق بند کشی معمولی 20 سانتی (گت پا)


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
آرم بازو نینجا - اژدها


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
آرم سینه نینجا (واپان)


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
آرم بازم نینجا - صورتک


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
آرم یقه نینجا


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
آرم ستاره نینجا (یوشی)


۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کلاه بوکس


۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کلاه تکواندو


۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
هوگو نینجا مشکی رنگ - در چهار سایز


۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
هوگو تکواندو - در چهار سایز


۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
ساق بند کشی بلند 35 سانتی (گت پا)


۷۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
دستکش نیم پنجه-سایز کوچکسال و بزرگسال


۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
محافظ لثه مبارزه


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کاپ مبارزه


۷۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
تکوکاگی ( ولورین کوچک )


۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۳ عدد
روپابند و ساقبند سرهم


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
ساقبند یا ساعدبند مبارزه


۷۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
نانچیکو (دو فک)


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
سانچیکو (سه فک)


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
فوکیا با بسته 7 تیر


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
بسته 7 تائی تیر فوکیا


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
شوریکن پلاستیکی (بسته پنج تائی)


۷۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
شوکو - ته کاگی ( پنجه گربه کف دست )


۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۷ عدد
تونفا (مخصوص باشگاه)


۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
زنجیر رزمی 11 تیکه - 120 سانت


۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
بادبزن رزمی ( تسن )


۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
تکوکاگی ( ولورین بزرگ )


۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱ عدد
فانوسقه


۴۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
چوب روکش دار 120 سانتی


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
چوب روکش دار 150 سانتی


۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۷ عدد
چوب 120 سانتی


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
کفش نینجا داخل باشگاه(تابی)


۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
چوب 100 سانتی


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
فوندو - طناب دفاع شخصي - 1 متري


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
ناوا - طناب دفاع شخصي 4 متري 8 میل


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کیف چوب


۷۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کیف سلاح


۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کیف شمشیر


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
نقاب دو تیکه نینجا


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چوب معمولی


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
یک ست مدال نینجا( طلا - نقره - برنز )


۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰۰ عدد
بند مدال طرح پرچم


۳۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰۰ عدد
شمشیر چوبی (بوکن) کاتانا


۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چوب 90 سانتی (هانبو)


۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
بوکن غلاف دار ( شمشیر چوبی با غلاف)


۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چاقو چوبی آموزشی


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چاقو پلاستیکی آموزشی


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کاما فلزی مدل دراگون دسته چوبی


۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
لباس و شلوار نینجا اعلاء


۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کاما چوبی رنگ شده


۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
جوراب نینجا


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
بیکن - شمشیر ابری با روکش ترانزیت


۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
سربند نینجا


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
جزوه آموزشی نین جوتسو


۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
شوریکن فلزی ، مدل دار


۷۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
ساقبند پارچه ای کش دار نینجا


۵۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
اسکارف - ماسک طرحدار


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
مانجی سای فلزی


۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۴ عدد
کفش نینجا چرمی - سایزهای 37 - 40- 41


۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
فوکیا حرفه ای


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کوساری کاما فلزی دسته چوبی


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲ عدد
کیوکتسوشوگه فلزی


۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
نقاب (گارد) محافظ صورت


۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
سای فلزی


۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
جوته


۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲ عدد
سای فلزی اعلاء با دسته چوبی


۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۳ عدد
نین جوتسو منطقه 13 اصفهان
نینجا اسپرت

ورود کاربران

نام کاربری  

کلمه عبور  

سبد خرید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
طراحی و اجرا توسط Naa3er کپی رایت 1392