محصولات

لباس و شلوار نینجا - شماره 1 کوچکسال


۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 2 کوچکسال


۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 3 کوچکسال


۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 4 کوچکسال


۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 1 بزرگسال


۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 2 بزرگسال


۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 3 بزرگسال


۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 4 بزرگسال


۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کفش نینجا ایرانی اعلاء (جیکا تابی)


۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
شلوار هاکاما


۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
زنجیر رزمی معمولی


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کلت پلاستیکی آموزشی


۷۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
شی شین بو


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کیف کلت پلاستیکی


۷۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کیف چاقو پلاستیکی


۷۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
تکوکاگی


۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲ عدد
کمربند رزمی معمولی (اوبی)


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کمربند رزمی اعلاء (اوبی)


۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
نقاب (ماسک) نینجا چهار گوش


۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
نقاب ( ماسک ) پلیسی ، نوپو


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
هد بند نینجا (هاچی ماکی)


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
ساق بند کشی معمولی 20 سانتی (گت پا)


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کلاه بوکس


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کلاه تکواندو


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
هوگو نینجا مشکی رنگ - در چهار سایز


۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
هوگو تکواندو - در چهار سایز


۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کاکوته (انگشتر فلزی نینجا) کد 1


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
ساق بند کشی اعلاء 25 سانتی (گت پا)


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
ساق بند کشی بلند 35 سانتی (گت پا)


۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
دستکش نیم پنجه-سایز کوچکسال و بزرگسال


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کاکوته (انگشتر فلزی نینجا) کد2


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
محافظ لثه مبارزه


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کاپ مبارزه


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
تکوکاگی ( ولورین کوچک )


۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۳ عدد
روپابند و ساقبند سرهم


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
ساقبند یا ساعدبند مبارزه


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
نانچیکو (دو فک)


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
فوکیا با بسته 7 تیر


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
بسته 7 تائی تیر فوکیا


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
شوریکن پلاستیکی (بسته پنج تائی)


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
تونفا (مخصوص باشگاه)


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
بادبزن رزمی ( تسن )


۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
ساعدبند نینجا اعلاء


۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
فانوسقه


۴۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
چوب 120 سانتی


۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چوب 180 سانتی (روکوشاکوبو)


۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چوب 150 سانتی


۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
فوندو - طناب دفاع شخصي - 1 متري


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
ناوا - طناب دفاع شخصي 4 متري 12 میل


۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
کیف چوب


۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کیف سلاح


۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کیف شمشیر


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
نقاب دو تیکه نینجا


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چوب معمولی


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
یک ست مدال نینجا( طلا - نقره - برنز )


۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰۰ عدد
بند مدال طرح پرچم


۳۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰۰ عدد
شمشیر چوبی (بوکن) کاتانا


۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چوب 90 سانتی (هانبو)


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چاقو پلاستیکی آموزشی


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا اعلاء


۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کاما چوبی رنگ شده


۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
کیوکتسوشوگه چوبی


۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
جوراب نینجا


۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
سربند نینجا


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
جزوه آموزشی نین جوتسو


۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
شوریکن فلزی ، مدل دار


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
اسکارف - ماسک طرحدار


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
فوکیا حرفه ای


۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
نقاب (گارد) محافظ صورت


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
نین جوتسو منطقه 13 اصفهان
نینجا اسپرت

ورود کاربران

نام کاربری  

کلمه عبور  

سبد خرید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
طراحی و اجرا توسط Naa3er کپی رایت 1392