محصولات

لباس و شلوار نینجا - شماره 1 کوچکسال


۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 2 کوچکسال


۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 3 کوچکسال


۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 4 کوچکسال


۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 1 بزرگسال


۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 2 بزرگسال


۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 3 بزرگسال


۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 4 بزرگسال


۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کفش نینجا ایرانی اعلاء (جیکا تابی)


۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
شلوار هاکاما


۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
زنجیر رزمی معمولی


۴۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کلت پلاستیکی آموزشی


۴۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کیف کلت پلاستیکی


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کیف چاقو پلاستیکی


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
آرم پشت لباس نینجوتسو


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کمربند رزمی معمولی (اوبی)


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کمربند رزمی اعلاء (اوبی)


۴۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
نقاب (ماسک) نینجا چهار گوش


۵۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
نقاب ( ماسک ) پلیسی ، نوپو


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
هد بند نینجا (هاچی ماکی)


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
ساق بند کشی معمولی 20 سانتی (گت پا)


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
مچ بند ال پی LP


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
آرم بازو نینجا - اژدها


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
آرم سینه نینجا (واپان)


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
آرم بازم نینجا - صورتک


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
آرم یقه نینجا


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
آرم ستاره نینجا (یوشی)


۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کلاه بوکس


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کلاه تکواندو


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
هوگو نینجا مشکی رنگ - در چهار سایز


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
هوگو تکواندو - در چهار سایز


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
ساق بند کشی اعلاء 25 سانتی (گت پا)


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
ساق بند کشی بلند 35 سانتی (گت پا)


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
دستکش نیم پنجه-سایز کوچکسال و بزرگسال


۷۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
دستکش تکواندو خارجی- در چهار سایز


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
محافظ لثه مبارزه


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
کاپ مبارزه


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
تکوکاگی ( ولورین کوچک )


۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۳ عدد
روپابند و ساقبند سرهم


۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
ساقبند یا ساعدبند مبارزه


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
نانچیکو (دو فک)


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
سانچیکو (سه فک)


۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
دوچوب 50 سانتی


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
فوکیا با بسته 7 تیر


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
بسته 7 تائی تیر فوکیا


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
شوریکن پلاستیکی (بسته پنج تائی)


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
شوکو - ته کاگی ( پنجه گربه کف دست )


۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۷ عدد
تونفا ( باتوم ال )(مخصوص باشگاه)


۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
زنجیر رزمی 11 تیکه - 120 سانت


۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
بادبزن رزمی ( تسن )


۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
تکوکاگی ( ولورین بزرگ )


۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱ عدد
ساعدبند نینجا اعلاء


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
شوریکن پلاستیکی ژله ای (بسته چهار تائی)


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
فانوسقه


۴۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
چوب روکش دار 120 سانتی


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
چوب روکش دار 150 سانتی


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۷ عدد
چوب 120 سانتی


۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
کفش نینجا داخل باشگاه(تابی)


۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
چوب 100 سانتی


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
فوندو - طناب دفاع شخصي - 1 متري


۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کیف سلاح


۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
نقاب دو تیکه نینجا


۹۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چوب معمولی


۳۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
بوشوریکن


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۳ عدد
یک ست مدال نینجا( طلا - نقره - برنز )


۹۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰۰ عدد
بند مدال طرح پرچم


۳۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰۰ عدد
شمشیر چوبی (بوکن) کاتانا


۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چوب 90 سانتی (هانبو)


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
بوکن غلاف دار ( شمشیر چوبی با غلاف)


۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چاقو چوبی آموزشی


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چاقو پلاستیکی آموزشی


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کاما فلزی مدل دراگون دسته چوبی


۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
کاما فلزی دسته چوبی ( سنتی )


۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲ عدد
لباس و شلوار نینجا اعلاء


۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کاما چوبی رنگ شده


۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
جوراب نینجا


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
سربند نینجا


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
جزوه آموزشی نین جوتسو


۶۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کتابچه داوری نین جوتسو


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲ عدد
باند بوکس 3 سانتی


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
باند بوکس 5 سانتی


۳۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲ عدد
شوریکن فلزی ، مدل دار


۷۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
ساقبند پارچه ای کش دار نینجا


۵۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
اسکارف - ماسک طرحدار


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
مانجی سای فلزی


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۴ عدد
پک کامل فوکیا بین المللی


۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
بسته 5 تائی تیر فوکیا بین المللی


۳۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
کفش نینجا چرمی - سایزهای 37 - 40- 41


۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
فوکیا حرفه ای


۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کوساری کاما فلزی دسته چوبی


۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲ عدد
کیوکتسوشوگه فلزی


۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
نقاب (گارد) محافظ صورت


۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
سای فلزی


۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
جوته


۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲ عدد
سای فلزی اعلاء با دسته چوبی


۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۳ عدد
نین جوتسو منطقه 13 اصفهان
نینجا اسپرت

ورود کاربران

نام کاربری  

کلمه عبور  

سبد خرید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
طراحی و اجرا توسط Naa3er کپی رایت 1392