محصولات

لباس و شلوار نینجا - شماره 1 کوچکسال


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 2 کوچکسال


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 3 کوچکسال


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 4 کوچکسال


۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 1 بزرگسال


۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 2 بزرگسال


۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 3 بزرگسال


۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 4 بزرگسال


۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
شلوار هاکاما


۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کفش نینجا(جیکا تابی) - سایز 34 تا 44


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
زنجیر رزمی معمولی


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کفش نینجا تایوانی - سایز 36 تا 40


۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کلت پلاستیکی آموزشی


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
شی شین بو


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کیف کلت پلاستیکی


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کیف چاقو پلاستیکی


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
آرم پشت لباس نینجوتسو


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
کمربند رزمی معمولی (اوبی)


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کمربند رزمی اعلاء (اوبی)


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
نقاب (ماسک) نینجا چهار گوش


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
نقاب ( ماسک ) پلیسی ، نوپو


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
هد بند نینجا (هاچی ماکی)


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
ساق بند کشی معمولی 20 سانتی (گت پا)


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
مچ بند ال پی LP


۳۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
آرم بازو نینجا - اژدها


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
آرم سینه نینجا (واپان)


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
آرم بازم نینجا - صورتک


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
آرم یقه نینجا


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
آرم ستاره نینجا (یوشی)


۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کلاه بوکس


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کلاه تکواندو


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
هوگو نینجا مشکی رنگ - در چهار سایز


۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
هوگو تکواندو - در چهار سایز


۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
ساق بند کشی اعلاء 25 سانتی (گت پا)


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
ساق بند کشی بلند 35 سانتی (گت پا)


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
دستکش نیم پنجه-سایز کوچکسال و بزرگسال


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
دستکش تکواندو خارجی- در چهار سایز


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
محافظ لثه مبارزه


۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
کاپ مبارزه


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
تکوکاگی ( ولورین کوچک )


۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۳ عدد
روپابند و ساقبند سرهم


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
ساقبند یا ساعدبند مبارزه


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
نانچیکو (دو فک)


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
سانچیکو (سه فک)


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
دوچوب 50 سانتی


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
شوریکن پلاستیکی (بسته پنج تائی)


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
نینجاتو فولادی ( شمشیر نینجا )


۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱ عدد
شوکو - ته کاگی ( پنجه گربه کف دست )


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۷ عدد
تونفا ( باتوم ال )(مخصوص باشگاه)


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
زنجیر رزمی 11 تیکه - 120 سانت


۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
بادبزن رزمی ( تسن )


۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
ساعدبند نینجا اعلاء


۷۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
شوریکن پلاستیکی ژله ای (بسته چهار تائی)


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
فانوسقه


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
چوب روکش دار 120 سانتی


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
چوب روکش دار 150 سانتی


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۷ عدد
چوب 120 سانتی


۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
کفش نینجا داخل باشگاه(تابی)


۹۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چوب 100 سانتی


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
فوندو - طناب دفاع شخصي - 1 متري


۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
ناوا - طناب دفاع شخصي 4 متري 8 میل


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
کیف سلاح


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
چوب معمولی


۳۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
شمشیر چوبی معمولی ( بوکن قهوه ای ) کاتانا


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
شمشیر چوبی معمولی ( بوکن مشکی) کاتانا


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
یک ست مدال نینجا( طلا - نقره - برنز )


۳۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰۰ عدد
بند مدال طرح پرچم


۱۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰۰ عدد
شمشیر چوبی ( بوکن ) کاتانا و واکی زاشی


۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
شمشیر چوبی ( بوکن ) واکی زاشی


۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
شمشیر چوبی ( بوکن ) کاتانا


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
شمشیر چوبی ( بوکن سفید ) کاتانا


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
چوب 90 سانتی (هانبو)


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چاقو چوبی آموزشی


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چاقو پلاستیکی آموزشی


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا اعلاء


۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کاما چوبی رنگ شده


۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲ عدد
کیوکتسوشوگه چوبی


۳۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
بیکن - شمشیر ابری با روکش ترانزیت


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
سربند نینجا


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
بیسنتو


۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲ عدد
جزوه آموزشی نین جوتسو


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کتابچه داوری نین جوتسو


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
باند بوکس 3 سانتی


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
باند بوکس 5 سانتی


۳۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲ عدد
ساقبند پارچه ای کش دار نینجا


۳۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
اسکارف - ماسک طرحدار


۳۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
مانجی سای فلزی


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
پک کامل فوکیا بین المللی


۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
بسته 5 تائی تیر فوکیا بین المللی


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
کفش نینجا چرمی - سایز 40 تا 44


۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
فوکیا حرفه ای


۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کوساری کاما فلزی دسته چوبی


۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲ عدد
نقاب (گارد) محافظ صورت


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
جوته


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
تی شرت نینجا


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
نین جوتسو منطقه 13 اصفهان
نینجا اسپرت

ورود کاربران

نام کاربری  

کلمه عبور  

سبد خرید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
طراحی و اجرا توسط Naa3er کپی رایت 1392