جنس پارچه ترگال کج راه می باشد - لطفاً سایز قد شلوار خود را در قسمت توضیحات اعلام نمائید