قابل نصب بر روی کلاه بوکس و تکواندو - بسیار مقام در برابر ضربه