محصولات

لباس و شلوار نینجا - شماره 1 کوچکسال


۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 2 کوچکسال


۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 3 کوچکسال


۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 4 کوچکسال


۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 1 بزرگسال


۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 2 بزرگسال


۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 3 بزرگسال


۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 4 بزرگسال


۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
شلوار هاکاما


۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کفش نینجا(جیکا تابی) - سایز 34 تا 44


۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
زنجیر رزمی معمولی


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
کفش نینجا تایوانی - سایز 36 تا 44


۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کلت پلاستیکی آموزشی


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
شی شین بو


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کیف کلت پلاستیکی


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کیف چاقو پلاستیکی


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کمربند رزمی معمولی (اوبی)


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کمربند رزمی اعلاء (اوبی)


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
نقاب (ماسک) نینجا چهار گوش


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
نقاب ( ماسک ) پلیسی


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
هد بند نینجا (هاچی ماکی)


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
ساق بند کشی


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
مچ بند کشی نینجا


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
آرم بازو نینجا - اژدها


۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
آرم سینه نینجا (واپان)


۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
آرم بازم نینجا - صورتک


۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
آرم یقه نینجا


۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
آرم ستاره نینجا (یوشی)


۶۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کلاه بوکس


۴۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کلاه تکواندو


۴۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
هوگو نینجا مشکی رنگ - در چهار سایز


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
هو گو تکواندو - در چهار سایز


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
ساعدبند با تیغه های فلزی (تیبوکورو)


۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۴ عدد
جوته فلزی


۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱ عدد
دستکش بوکس - در چهار سایز


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
دستکش نیم پنجه-سایز کوچکسال و بزرگسال


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
دستکش تکواندو خارجی- در چهار سایز


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کاکوته (انگشتر فلزی نینجا) کد2


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
لثه مبارزه


۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
کاپ مبارزه


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
روپا بند و ساق بند سر هم


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
روپا بند و ساق بند سر هم کشباف


۷۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲ عدد
ساق بند یا ساعد بند تکواندو


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
نانچیکو (مخصوص باشگاه)


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۳۰ عدد
سانچیکو (مخصوص باشگاه)


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
گوچیکو ( پنج فک ) (مخصوص باشگاه)


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۳ عدد
دوچوب 50 سانتی


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
فوکیا با بسته 8 تیر


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
بسته 8 تائی تیر فوکیا


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
شوریکن پلاستیکی (بسته پنج تائی)


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
نینجاتو فولادی ( شمشیر نینجا )


۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
تونفا ( باتوم ال )(مخصوص باشگاه)


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
بادبزن رزمی ( تسن )


۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲ عدد
ساعد بند نینجا اعلاء


۵۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
شوریکن پلاستیکی ژله ای (بسته چهار تائی)


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
فانوسقه


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
چوب روکش دار 120 سانتی


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
چوب روکش دار 150 سانتی


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۷ عدد
چوب 120 سانتی ( بو )


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چوب 180 سانتی ( روکو شاکو بو )


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کفش نینجا داخل باشگاه(تابی)


۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چوب 100 سانتی


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
فوندو - طناب دفاع شخصي - 1 متري


۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
ناوا - طناب دفاع شخصي 4 متري 12 میل


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کیف سلاح


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
چوب معمولی


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
یک ست مدال نینجا( طلا - نقره - برنز )


۳۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰۰ عدد
بند مدال معمولي


۱۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰۰ عدد
شمشیر چوبی ( بوکن )


۷۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
چوب 90 سانتی ( هانبو )


۳۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چاقو پلاستیکی آموزشی


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کاما فلزی دسته چوبی ( سنتی )


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱ عدد
کیوکتسوشوگه چوبی


۳۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
جوراب نینجا


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
واکی زاشی حرفه ای (شمشیر متوسط سامورائی)


۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲ عدد
بیکن - شمشیر ابری با روکش ترانزیت


۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
سربند نینجا


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
بی سنتو


۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲ عدد
جوراب مشکی ساده


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲ عدد
جزوه آموزشی نین جوتسو


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
باند بوکس


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
شوریکن فلزی ، مدل دار


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
چاقو پرتابی (بو شوریکن) بتمن


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
اسکارف - روبند های شکل دار


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
مانجی سای فلزی


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
سای چوبی


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
پک کامل فوکیا بین المللی


۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
بسته 5 تائی تیر فوکیا بین المللی


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
کفش نینجا چرمی - سایز 40 تا 44


۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
فوکیا حرفه ای


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
آشیکو ( پنجه خرس کف پا )


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
هانبو اسفنجی با روکش چرم


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
نقاب چند منظوره


۳۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
نقاب محافظ صورت


۵۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
سای فلزی


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
جوته


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
نین جوتسو منطقه 13 اصفهان
نینجا اسپرت

ورود کاربران

نام کاربری  

کلمه عبور  

سبد خرید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
طراحی و اجرا توسط Naa3er کپی رایت 1392