محصولات

لباس و شلوار نینجا - شماره 1 کوچکسال


۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 2 کوچکسال


۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 3 کوچکسال


۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 4 کوچکسال


۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 1 بزرگسال


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 2 بزرگسال


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 3 بزرگسال


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
لباس و شلوار نینجا - شماره 4 بزرگسال


۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کفش نینجا - سایز 34 تا 45


۸۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
زنجیر رزمی معمولی


۱۳۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
کفش نینجا تایوانی - سایز 36 تا 44


۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کاگی ناوا (چنگک و طناب)


۸۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۴ عدد
کلت پلاستیکی آموزشی


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
شی شین بو


۷۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کیف کلت پلاستیکی


۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
تکوکاگی


۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲ عدد
آرم پشت لباس نینجوتسو


۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
کمربند رزمی معمولی (اوبی)


۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کمربند رزمی اعلاء (اوبی)


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
نقاب (ماسک) نینجا چهار گوش


۱۳۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
نقاب ( ماسک ) پلیسی


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
هد بند نینجا (هاچی ماکی)


۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
ساق بند کشی


۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
مچ بند کشی نینجا


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۳۰ عدد
مچ بند حوله ای


۶۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
آرم بازو نینجا - اژدها


۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
آرم سینه نینجا (واپان)


۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
آرم بازم نینجا - صورتک


۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
آرم یقه نینجا


۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
آرم ستاره نینجا (یوشی)


۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کلاه بوکس


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کلاه تکواندو


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
هوگو نینجا مشکی رنگ - در چهار سایز


۴۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
هو گو تکواندو - در چهار سایز


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
هوگو سانشو - در دو سایز کوچکسال و بزرگسال


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
دستکش بوکس - در چهار سایز


۴۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
دستکش نیم پنجه-سایز کوچکسال و بزرگسال


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
دستکش تکواندو - در چهار سایز


۴۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
لثه مبارزه


۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
کاپ مبارزه


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
روپا بند و ساق بند سر هم


۴۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
ساق بند یا ساعد بند تکواندو


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
نانچیکو (مخصوص باشگاه)


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۳۰ عدد
سانچیکو (مخصوص باشگاه)


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
گوچیکو ( پنج فک ) (مخصوص باشگاه)


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۳ عدد
دوچوب 50 سانتی


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
فوکیا با 8 تیر


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
بسته 8 تائی تیر فوکیا


۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
شوریکن پلاستیکی (بسته پنج تائی)


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
نینجاتو حرفه ای (شمشیر نینجا )


۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
نینجاتو نیمه حرفه ای (شمشیرنینجانونهالان)


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
نینجاتو نیمه حرفه ای ( شمشیر نینجا )


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
شوکو - ته کاگی ( پنجه گربه کف دست )


۴۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
تونفا ( باتوم ال )(مخصوص باشگاه)


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
کمان نوجوان (یومی)


۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲ عدد
تیر کمان


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
چاقو پرتابی (بو شوریکن) دسته باریک


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
ساعد بند نینجا اعلاء


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
شوریکن پلاستیکی ژله ای (بسته چهار تائی)


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
فانوسقه


۱۸۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
چوب روکش دار 120 سانتی


۳۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۷ عدد
چوب روکش دار 150 سانتی


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۷ عدد
چوب 120 سانتی ( بو )


۴۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چوب 180 سانتی ( روکو شاکو بو )


۴۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
(تابی) کفش نینجا داخل باشگاه


۵۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کمان جوان (یومی)


۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲ عدد
چوب 100 سانتی


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
فوندو - طناب دفاع شخصي - 1 متري


۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
ناوا - طناب دفاع شخصي 5 متري


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کیف سلاح


۷۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
نقاب نینجا (مدل مورتال کمبت)


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
چوب معمولی


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
یک ست مدال نینجا( طلا - نقره - برنز )


۳۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰۰ عدد
بند مدال معمولي


۱۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰۰ عدد
شمشیر چوبی ( بوکن )


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
چوب 90 سانتی ( هانبو )


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چاقو پلاستیکی آموزشی


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
کاما فلزی دسته چوبی ( سنتی )


۷۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
لباس و شلوار نینجا اعلاء


۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کاما چوبی


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کیوکتسوشوگه چوبی


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
جوراب نینجا


۱۲۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کاتانا حرفه ای (شمشیر بلند سامورائی)


۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱ عدد
کاتانا نیمه حرفه ای (شمشیر بلند سامورائی)


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
واکی زاشی حرفه ای (شمشیر متوسط سامورائی)


۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۳ عدد
واکی زاشی نیمه حرفه ای (شمشیر متوسط سامورائی)


۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
بیکن - شمشیر ابری با روکش ترانزیت


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
سربند نینجا


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
جلیقه نینجا - در چهار سایز


۷۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
جزوه آموزشی نین جوتسو


۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۲۰ عدد
باند بوکس


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چاقو پرتابی (بو شوریکن) امپراطور


۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
چاقو پرتابي تاشو


۴۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
شوریکن فلزی ، مدل دار


۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
چاقو پرتابی (بو شوریکن) بت من


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
اسکارف - روبند های شکل دار


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
مانجی سای فلزی


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
سای چوبی


۴۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
پک کامل فوکیا بین المللی


۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
بسته 5 تائی تیر فوکیا بین المللی


۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
کفش نینجا چرمی - سایز 40 تا 44


۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
فوکیا حرفه ای


۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
آشیکو ( پنجه خرس کف پا )


۴۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
هانبو اسفنجی با روکش چرم


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
کیوکتسوشوگه فلزی


۷۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۵ عدد
نقاب محافظ صورت


۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
سای فلزی


۶۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
جوته


۲۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
تی شرت مشکی


۴۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد موجود: ۱۰ عدد
نین جوتسو منطقه 13 اصفهان
نینجا اسپرت

ورود کاربران

نام کاربری  

کلمه عبور  

سبد خرید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
طراحی و اجرا توسط Naa3er کپی رایت 1392