ساق بلند با قابلیت بند دار و زیپ دار بودن - لطفاً سایز خود را در قسمت توضیحات اعلام نمائید