طول تیغه 38 سانت - طول دسته 12 سانت - طول بازو 9 سانت - قبل از سفارش تماس بگیرید و از آمار موجودی این سلاح مطلع شوید