قبل از سفارش تماس بگیرید و از آمار موجودی این سلاح مطلع شوید